น้ำยาสลายฝุ่นโคลน

หัวเชื้อ น้ำยาสลายฝุ่นโคลน MUD KILLER ล้างได้เร็วจัด ประหยัดน้ำ-ไฟ รถปลอดภัย คุณปลอดภัย โลกปลอดภัย ช่วยให้สามารถล้างรถได้เร็วขึ้นเป็น 2 เท่า สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานได้มากสุดถึง 1 เท่าตัว

น้ำยาสลายฝุ่นโคลน แฟนไชส์ล้างรถหยอดเหรียญ

      เครื่อง แฟรนไชส์ล้างรถหยอดเหรียญ ที่มีเทคโนโลยี น้ำยาสลายฝุ่นโคลน ที่คู่แข่งขันในประเทศยังไม่มี ส่งผลต่อการได้เปรียบในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าและบริการของ JOYWASHSTATIONS มีความเป็นผู้นำและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่ยังใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆในท้องตลาด 

โดยความแตกต่างของ น้ำยาสลายฝุ่นโคลน MUD KILLER นี้มีความสำคัญมาก ต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่มาใช้บริการและทำให้เกิดการเปรียบเทียบ ข้อดีสำหรับลูกค้าขึ้นหลายประการ ทำให้ลูกค้าได้รับความรู้สึก FRIST IMPRESSION ในครั้งแรกเกิดความประทับใจ ที่สามารถล้างรถได้สะอาดและเร็วขึ้น ง่ายขึ้น  ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย และ เกิดการบอกต่อทำให้สถานีบริการของ JOY WASH ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาใช้บริการ คือกลุ่มที่ต้องการมาฉีดสิ่งสกปรกออกเพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันรถผุจากการกัดกร่อนจากสนิมที่เกิดจากการตกค้างใต้ท้องรถก่อนนำรถเข้าจอดที่พักหลังเลิกงาน กลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดในพื้นที่เกษตรกรรมที่ที่รถจะเลอะฝุ่นโคลนมากกว่าปกติ   กลุ่มรถบรรทุกดิน  กลุ่มรถวิ่งส่งสินค้าประเภทสัตว์น้ำ สั่งซื้อหัวเชื้อ น้ำยาสลายฝุ่นโคลนได้เลย…